Tekstverwerken met Griekse letters

Een geschikt programma

Computers en computerprogramma’s, vaak afkomstig uit en altijd georiënteerd op de engelstalige wereld, kenden tot ongeveer 2000 weinig faciliteiten voor wie wilde tekstverwerken met exotische lettertypen als Grieks, Russisch, Hebreeuws, Arabisch en Chinees. Voor het weergeven van letters had de computer 256 posities beschikbaar. Het Latijnse schrift met zijn 26 letters heeft aan (128-31=) 97 posities voldoende. De ASCII-code stelde vast welk nummer in de tabel bij elke letter hoort. Het Grieks heeft voor zijn 22 letters, in verband met de vele combinaties van klinkers met accenten ongeveer (256-31=) 225 posities nodig. Voor de volgorde van Griekse letters in de tabel bestond lange tijd geen algemeen aanvaarde standaard. Omstreeks 1990 is uit een initiatief van een aantal computerfabrikanten en softwareontwikkelaars het Unicode Consortium voortgekomen. Dit consortium bepleitte de invoering van een binair stelsel waarin 256 x 256, dus 65.536 posities beschikbaar zijn. Voor de vraag welke letters een taal nodig heeft, wendde het consortium zich tot de diverse nationale overheden, voor het Grieks dus tot de regering in Athene. Het Griekse parlement heeft in 1980 alle diacritische tekens vervangen door één teken, de tonos. Het Unicode Consortium heeft te lang gemeend dat de overheid van het huidige Griekenland de instantie is die kan voorschrijven hoe het klassieke Grieks genoteerd wordt: de unicode-tabel Greek bevat dan ook behalve de combinaties van klinkers met de tonos geen andere combinaties met diacritica. Onder druk van de geleerde wereld is het Consortium van zijn dwaling teruggekeerd. Dit heeft geleid tot de invoering van de unicode-tabel Greek Extended. Daarmee lijkt het probleem opgelost, maar de vraag blijft nog steeds: hoe moet ik met mijn computer Griekse letters tikken? Microsoft Word heeft daarvoor een oplossing, maar het installeren van die oplossing is lastig en het gebruik ervan geen pretje.

Een zeer goed programma om in MS Word Griekse letters te tikken is het door Ralph Hancock ontwikkelde Antioch.
De trial-versie kan hier gratis worden gedownload. Het is een uitmuntend programma waarbij bovendien een bijzonder fraai lettertypebestand – het font "Vusillus" – wordt geleverd.

Voor degenen die de ambitie hebben tekstuitgaven met commentaar en critisch apparaat te produceren, iets waarvoor de mogelijkheden van Microsoft Word niet toereikend zijn, heeft de Oostenrijkse graecus Stefan Hagel de Classical Text Editor ontwikkeld. Stefan Hagel heeft voor zijn C.T.E. de European Academic Software Award 2000 ontvangen.
De meeste teksten op deze website zijn gemaakt met de Classical Text Editor.
Gratis download van de trial-versie en meer informatie over de Classical Text Editor vind jehier.

Socrates drinkt de gifbeker

Terug naar boven

Terug naar HOME