Philosophenschool van Athene
.

Bibliotheca Gaiana

Teksten van klassieke auteurs

De belangrijkste werken van de klassieke Griekse, Latijnse en Russische literatuur kun je zonder veel moeite op het internet vinden. Onder "Links"vind je koppelingen die je met een muisklik naar de belangrijkste tekstverzamelingen brengen.
Velen hebben op school Grieks en Latijn geleerd – buiten schoolverband velen ook Russisch. Die talen zijn zo moeilijk dat maar heel weinig mensen beschikken over voldoende leesvaardigheid om de teksten met de hulp van alleen een woordenboek te lezen. Voor de gemakzuchtigen onder ons zijn er vertalingen, of programma's als Okus en Perseus. Je klikt op de woorden die je niet begrijpt en er verschijnt een pop up venster met de nodige lexicologische en morfologische uitleg. Soms is het probleem waarop je vastliep dan opgelost, maar vaak ook niet. Op deze site wil ik van een aantal teksten die ik zelf de moeite waard vind, een geannoteerde versie plaatsen. Van elke geannoteerde tekst kun je de eerste vijf bladzijden kostenloos downloaden. Je kunt dan zelf zien of je de geboden hulp adequaat vindt. Wil je over het volledige bestand beschikken, stuur mij dan een mailtje. Je ontvangt dan van mij, eveneens kostenloos, de betreffende tekst als mail-attachment in PDF-formaat.
Van sommige teksten kan ik op verzoek – voor een gering bedrag – een gedrukte editie leveren.
De niet geannoteerde teksten op deze website kun je zonder meer in hun geheel downloaden. Naar de inhoud gaat het om teksten die worden gerekend tot het public domain, naar vormgeving zijn ze van een finesse die men elders op het internet niet vaak zal aantreffen.
Aan de voet van de pagina staat de opmerking dat deze website nog in bewerking is. Hetzelfde geldt voor de op deze website geplaatste en nog te plaatsen teksten. Het is daarmee helaas een beetje als met de menukaarten van Russische restaurants in de sowjet-tijd. Ook dat is uiteindelijk goed gekomen, maar zoiets kost wel tijd.

Een klassieke taal leren

Als je niet behoort tot de gelukkigen die het voorrecht hebben gehad van een gymnasiale vorming, of wanneer de op school verworven kennis mettertijd is vervaagd, wil je misschien de schade inhalen. Ik wil je daarbij helpen.
Op deze website heb ik een volledige leergang Grieks geplaatst, gebaseerd op leerboeken die voor de oorlog en soms nog lang daarna gangbaar waren. De leergang op deze website is dus ronduit ouderwets. De in het hedendaagse onderwijs gebruikte, fraai geillustreerde boeken voldoen aan hoge eisen van pedagogisch-didactische en linguistieke correctheid, maar of je met zo’n moderne methode bij een uur studie per dag in enkele maanden voldoende niveau haalt om Xenophons boeiende verslag van een ongemakkelijke reis door Klein Azie in het Grieks te lezen? Ik ben bang van niet. Met de ouderwetse, uit didactisch en taalkundig oogpunt bedenkelijke, methode is dat altijd wel gelukt. Sluit je aan bij de succesvollen, zou ik zeggen.
Voor Latijn en Russisch bestaan goede leergangen te kust en te keur. Verwijzingen en tips vind je op deze website.


Plato Republica
.


Terug naar boven

Valide CSS!